Tack för 2017 och välkomna till oss i centrum även under 2018.

Tillsammans skapar vi ett levande Köpings centrum...

Att handla på hemmaplan gör skillnad för oss alla.