Styrelsen för Köpings Centrumförening består av:

Kjell Johansson

Pirkko Toivanen

Camilla Nilsson

Faik Nison

Fia Larsson

Jeanette Wannqvist

Daniel Aronsson


 

 

 

... är en fristående ekonomisk förening med köpmän & företagare, kommunen, fastighetsägare, banker, restauranger och caféer i centrala Köping som medlemmar.

Föreningen arbetar med marknadsföring, evenemang, aktiviteter, etableringsfrågor, ombyggnader, planering och utsmyckning med mera.

Målet är att skapa en framgångsrik stadskärna, som resulterar i engagerade aktörer, ökad handel, trivsel och tillgänglighet för alla kunder och besökare!

Köpings centrum ska vara ett självklart mål för alla när det gäller att göra inköp!